Tűzvédelmi rendszerek
Tűzjelzés

Tűz elleni védekezés = Tűzvédelem

Tűzvédelmi rendszerek telepítése és karbantartása

- Tűzjelző rendszerek kiépítése

- Tűzjelző távfelügyelet

- Tűzvédelmi audit

- Tűzvédelmi megbízotti feladatok

- Tűzvédelmi felülvizsgálatok – karbantartás, javítás

- Tűzvédelmi szabályzat

- Tűzvédelmi dokumentációk

A tűzvédelem területén a legfontosabb hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni.

Ebben kiemelkedő szerepet kap a tűzvédelmi oktatás, valamint a tűzriadó terv gyakoroltatása.

Minden dolgozónak ismernie kell a tűzoltó készülékek használatát, továbbá a tűz esetén reá háruló feladatokat.

Nem elhanyagolható szempont a menekülési útvonalak jól láthatósága sem.

Ezt megfelelő irányfény világítással, illetve utánvilágító biztonsági táblák kihelyezésével lehet elérni.

+36/70-251-4976

Ön, hogy van a tűzvédelemmel?

Gazdálkodók tűzvédelmi feladatai?

A tűzvédelmi törvény értelmében a gazdálkodó szervezetekkel szemben alapvetően az alábbi fő követelmény fogalmazhatóak meg:

- Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről

- Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak

- Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre

- Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően veszik igénybe - ne veszélyeztessék a fogyasztót

- Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.

+36/70-251-4976
Tűzvédelem

Létesítmények tűzveszélyességi osztálya:

„Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „A”

„Tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „B”

„Tűzveszélyes” – jelzése: „C”

„Mérsékelten tűzveszélyes” – jelzése: „D”

„Nem tűzveszélyes” – jelzése: „E”)

- A gazdálkodóknak - amennyiben ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken - Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.